תקנון אתר – תנאי שימוש

תקנון אתר –
תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר ״Incocs״, הפועל בכתובת www.indocs.co.il (להלן: "האתר"), שבבעלותה ובניהולה של חברת אינדוקס איי די בע״מ ח.פ. 516804457, מכתובת הנחושת 10, תל אביב טל': 077-804-2911 (להלן: "החברה" או "הנהלת האתר"). 

האתר מספק שירותי שיווק, עיצוב ומיתוג למומחים בעולמות הרפואה, לרבות ניהול עמודים ברשתות החברתיות, הקמת אתר אינטרנט, יצירת תכני וידאו שיווקיים. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי האתר בכתובת דוא"ל: info@indocs.co.il, בטל': 077-804-2911, או בדואר בכתובת: הנחושת 10, תל אביב.  

באישור התקנון הנך מצהיר ומתחייב כי 

(1) הנך בן 18 שנים לפחות;  

(2) יש לך את הכשירות המשפטית להתחייב לחוזים ולבצע פעולות משפטיות;  

(3) יש לך את הזכות, הסמכות והיכולת לקבל ולעמוד בתנאי תקנון זה. 

(4) ככל ואתה מספק שירותים רפואייםהנך בעל רשיון תקף וחוקי בישראל ליתן השירותים הרפואיים, ורשיונך לא הותלה ולא הושהה; וכן כי תדווח מיידית על כל שינוי ברשיונך או בסמכותך ליתן השירותים. 

(5) בין אם אתה מספק שירותים רפואיים ובין אם שירותים אחרים, אתה מתחייב כי יש לך את כל הרישיונות, האישורים, הרישיונות והביטוחים שהדין והנוהג בישראל מחייב כדי לתת שירות לצרכני אתר זה. 

(6) ככל ותספק שירות מסוים לצרכני אתר זה כי יש לך פטור מניכוי מס במקור, ואתה מחזיק בתיק עוסק מורשה או תיק עוסק פטור ברשויות המס בישראל. 

הכותרות בתנאי שימוש אלה תשמשנה לנוחיות בלבד 

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד. 

1.הגדרות 

1.1 הנהלת האתר חברת אינדוקס איי די בע״מ ו/או מי מטעמה. 

1.2 המשתמש – גולש אשר צורך את שירותי האתר או הנהלת האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, לרבות גולש הצורך או נחשף לשירותי הנהלת האתר הניתנים באינטרנט, בדיגיטל, באפליקציות, ו/או בתוך נכסי לקוחות הנהלת האתר.  

1.3 "האתר" –Indocs.co.il  או אתר המשתמש או נכסי הלקוחות המופעלים ע"י הנהלת האתר, לרבות שירותי הנהלת האתר הניתנים מחוץ לאתר. 

1.4 מידע ו/או תוכן מידע מכל מין וסוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק משתמש ((user interface, חוויית משתמש (user experience) וכל תו, סימן, סמל וצלמית(icon) . 

  

2. כללי 

2.1 האתר מאפשר לאנשי מקצוע וחברות מעולם הרפואה ומעולמות שירות נוספים (למשל, עורכי דין, קסומטיקאיות רפואיות וכיוצא בזאת), לרכוש שירותים שונים בתשלום לצורך קידום ושיווק עצמי, לרבות הכנת אתר אינטרנט, יצירת סרטונים שיווקיים, עיצוב ומיתוג של לוגו ואלמנטים שונים במיתוג המרפאות, וניהול עמודים ברשתות החברתיות. שירותי הנהלת האתר כוללים בין היתר: 

2.1.1 מיתוג המרפאה הפרטית ו/או המשרד, לרבות עיצוב לוגו ויצירת טפסים ומוצרי דפוס שונים; 

2.1.2 הקמת אתרי תדמית לרבות כתיבה ועריכת תוכן, עיצוב גרפי ואיורים; 

2.1.3 ניהול שוטף של השיווק הדיגיטלי, לרבות קידום ממומן של האתר בפלטפורמות שונות; 

2.1.4 צילומי סטילס, הפקת סרטונים לרבות עריכתם ושיווקם. 

(להלן ביחד: "שירותינו"). 

2.2 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת; ושינויים אלו יהיו בתוקף מיד לאחר פרסומם.  

2.3 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה/מראה/עיצוב האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו, ותהיה רשאית לגבות תשלום ו/או להפסיק לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים אלה, הכל לפי החלטתה ושיקול דעתה.  

 

3. השימוש באתר 

3.1 הנך רשאי להשתמש באתר ובתכניו וכן בשירותינו, רק בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. אין להשתמש בשירותינו שלא על פי תקנון זה, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מהנהלת האתר, ובכפוף לתנאי ההסכמה באם תינתן הסכמה. 

3.2 למען הסר ספק, אין להקליט, להעתיק, לשכפל, לייצר יצירה נגזרת ו/או לבצע כל פעולה המחייבת את הסכמת הבעלים. להנהלת האתר יש זכות יוצרים וזכות מוסרית בכל היצירות באתר. 

 

4. אחריות 

4.1 שירותינו מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). 

4.2 הנהלת האתר לא תשא באחריות לתכני האתר, ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש 

4.3 הנהלתהאתר משקיעה מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים ו/או למצגים המוצגים באתר. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר באחריותך המלאה בלבד. 

4.4 המשתמש בשירותי האתר או שירותי הנהלת האתר, בין בתמורה ובין אם לאו, מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירותינו. הנהלת האתר ומי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש האמור. 

4.5 יובהר, החברה עובדת עם מגוון פלטפורמות, לרבות פייסבוק (מטא), אינסטגרם, גוגל וכיוצא בזאת. תשומך ליבך: פלטפורמות אלו עלולות לנהוג בשרירותיות, חוסר שקיפות, חוסר בהירות, ובצורה דרקונית. על כן, כל שימוש בהן, מטיל סיכון כלכלי ומשפטי, כי הן בין היתר יפעלו בחד-צדדיות, בשרירותיות, בחוסר זהירות, ו/או ללא כל התראה יסגרו הערוץ/הקבוצה/חשבון המודעות וכן כל חשבון דיגיטלי אחר. כך גם, הפלטפורמות עלולות להטיל חיוב בלתי סביר, או שלא בהסכמתך או שלא הסכמתנו.  

4.6 על כן, לא תהא לנו אחריות בגין מעשי או מחדלי הפלטפורמות או בגין מעשים של צד שלישי, לרבות האקר, או גורם שלישי אחר.  

4.7 בכל מקרה, לא תעלה אחריותנו על סכום התמורה ששולם בפועל ע"י המשתמש. 

4.8 תוכן, שירות או מוצר שאושר ע"י הלקוח יהיה באחריותו הבלעדית. 

 

5. קניין רוחני 

5.1 כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסמים באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין או בבעלות גורמים שלישיים שהתירו להנהלת האתר את השימוש בהם, לרבות, חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.  

5.2 כל העתקה, עריכה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת, אסורים ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, ועוולה אזרחית וחוזית. 

5.3 שם האתר indocs.co.il  ושם המתחם של האתר (Domain), סימני המסחר באתר, שמה של הנהלת האתר וסימני המסחר שלה, כולם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת באתר, בכתב ומראש.  

 

6. רישיון שימוש מוגבל 

6.1 בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש באתר ו/או בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש בו. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל ייחשב כהפרה של תקנון זה. 

6.2 הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של צדדים שלישיים, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו. 

6.3 חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האפליקציה, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי. 

 

7. קישורים חיצוניים וסימני מסחר של חברות אחרות 

7.1 האתר עשוי להכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט ומהם 

7.2 הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר אליו. 

7.3 הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם 

7.4 יודגש, הנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת על התכנים שמופיעים באתרים אליהם היא מפנה ואין בהפנייה אליהם כדי להעיד הסכמה מטעם הנהלת האתר לתוכנם, לאמינותם או לחוקיותם. 

7.5 להנהלת האתר שיקול דעת מוחלט להסרה מהאתר של קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. 

7.6 האתר עלול להכיל סימני מסחר ולוגו של חברות אחרות, כצורך תיאורי. אין להניח כי קיימת זיקה או סינוף לחברות אחרות, אלא אם צויין מפורשות אחרת. 

 

8. פרסומות 

8.1 ככל והנהלת האתר תעניק למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע, לרבות תכנים מסחריים, הנהלת האתר לא תוכל לנטר ולא תנטר באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר. 

8.2 האחריות לתוכן המודעות שתפורסמנה באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. בנוסף, האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר לא תהווה צד לעסקה בין המשתמש לבין המפרסמים ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שירכשו ו/או יוצעו על ידי המפרסמים.  

8.3 להנהלת האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. 

 

9. ציות לרגולציה בתחום שירותי הרפואה ובתחומים נוספים 

9.1 "רגולציה" – לרבות כללי האתיקה, וכללי הר"י. 

9.1.1 הנך מתחייב כי אתה מחזיק ברשיון תקף למתן השירותים שהנך תפרסם דרכנו/באמצעותנו. 

9.1.2 הנך מתחייב לעדכן אותנו מיד על כל מניעה חוקית למתן שירותי רפואה. 

9.1.3 הנך מתחייב לייתן שירותי רפואה בהתאם לכל דין, וכפי שנותן שירותי רפואה הגון וזהיר היה מעניק למטופליו. 

9.1.4 הנך מאשר כי אתה מקיים את הוראות הנגישות בישראל ו/או כל דין אחר. 

9.1.5 האחריות לוודא כי שירותינו ניתנים על פי הדין והרגולציה החלה עליך, הינה שלך בלבד. הנהלת האתר לא תישא באחריות לפרסום שאישרת ואשר מעמיד אותך בהפרת דין כלשהו. 

9.2 ככל והינך מספק שירותים שאינם שירותי רפואה: 

9.2.1 הנך מתחייב כי אתה מקיים את הוראות הדין וההוראות הרגולטריות שחלות עליך 

9.2.2 בהתאמה, הוראות סעיף 8.1, יחולו עליך בשינויים המחוייבים 

 

10. שונות 

10.1 תנאי השימוש, ביחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. כל פעולה ו/או התנהגות של הנהלת האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה ו/או כהסכמה מצידה לכל הפרה או אי-קיום של תנאי השימוש באתר. 

10.2 אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך, כי תנאי מתנאים אלו, הינו בלתי חוקי או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות והתנאים אשר יישארו בתוקפן ולא יהיה בכך כל ויתור ו/או פגיעה בהוראות אחרות בתקנון זה. 

10.3 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות המעלה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האתר ו/או עליך ועל יתר המשתמשים ו/או על צדדים שלישיים, ו/או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר. 

 

11. סמכות שיפוט ודין חל 

11.1 תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד. 

 

12. שימוש בינלאומי באתר 

12.1 לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, המשתמש מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האפליקציה/האתר, נעשית לפי חוקי מדינת ישראל בלבד. 

 

13. יצירת קשר

13.1 ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו בטפסים המקוונים ליצירת קשר הנמצאים באתר, או לכתובת המייל  info@indocs.co.il או באמצעות הטלפון 077-804-2911 או בדואר רשום בכתובת: הנחושת 10, תל אביב עבור חברת אינדוקס איי די בע"מ. אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ונשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. 

13.2 הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם.