Branding

Branding

בקיצור

מהפרסום בדיגיטל ועד למרפאה עצמה – למיתוג והנראות הכללית שלכם יכולה להיות השפעה לא מבוטלת.

המיתוג צריך לשקף ככל האפשר את פועלכם ואת הייחודיות שלכם.

תהליך המיתוג הוא חשוב במיוחד, שכן צפויה לו השפעה רבה על הפעילות הדיגיטלית שלכם ועל מראה המרפאה שלכם, בעתיד הקרוב והרחוק.

בקיצור

מהפרסום בדיגיטל ועד למרפאה עצמה – למיתוג והנראות הכללית שלכם יכולה להיות השפעה לא מבוטלת.

המיתוג צריך לשקף ככל האפשר את פועלכם ואת הייחודיות שלכם.

תהליך המיתוג הוא חשוב במיוחד, שכן צפויה לו השפעה רבה על הפעילות הדיגיטלית שלכם ועל מראה המרפאה שלכם, בעתיד הקרוב והרחוק.
מטופל שיבחר בכם לא יעשה זאת בגלל יופייה של מרפאתכם או בגלל אתר האינטרנט המרשים שלכם, ודאי לא באופן ישיר. ולאחר שאמרנו זאת, איננו יכולים להתעלם מכך שלמטופלים בשוק הרפואה הפרטי ישנו טווח בחירה רחב, והאופן בו הרופאה או הרופא נתפסים בעיניהם, הוא בעל חשיבות לא מבוטלת. כמו הרזומה שלכם, התפקידים שמילאתם או שאתם ממלאים כיום, מיקום מרפאתכם וההמלצות שהמטופלים יכולים לקבל או למצוא ברשת – גם למיתוג והנראות הכללית יכולה להיות השפעה לא מבוטלת. קו עיצובי מקורי ומותאם לכם, כזה שמתחיל בדיגיטל, וממשיך באופן אחיד גם בקליניקה עצמה, משדר מקצועיות, ויכול להשפיע על נקודת מבטם של המטופלים ועל תחושותיהם.
אנו מציעים מעטפת כוללת של עיצוב גרפי מקורי ברמה הגבוהה ביותר, שמתבססת על נקודת מבט רחבה, אשר לוקחת בחשבון את פועלכם, את המרפאות הפרטיות שלכם, וכן את הנכסים הדיגיטליים ואת כלל הפעילות השיווקית. בפועל, התהליך, שמתחיל תמיד בעיצוב לוגו מקורי, הוא חשוב במיוחד, שכן יש לו השפעה על עיצוב אתר האינטרנט, על הפרסומים ברשתות החברתיות, וכן על אלמנטים שונים במיתוג המרפאה. אלו, מבססים את הנראות של פועלכם, ובעלי השפעה על תדמיתכם בכלל.