מדיניות פרטיות

אינדוקס איי די בע״מ ח.פ. 516804457, אשר מענה הוא ברחוב הנחושת 10, תל אביב, בטלפון:077-804-2911, בדוא"ל info@indocs.co.il אשר מפעילה את האתר indocs.co.il (להלן: "האתר").  

"מידע אישי"מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון התלויים בך). המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד. 

"שירותים" שירותי תוכן בתחום הרפואה וכל שירות אחר המסופקים לצרכני האתר, כאשר הגדרתו של האתר תהא בהתאם להגדרתו בתנאי שימוש אלה, קרי Indocs.co.il או אתר המשתמש או נכסי הלקוחות המופעלים ע"י הנהלת האתר. 

השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת. 

 

1. כללי 

1.1 מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים. 

1.2 הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק להנהלת האתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש. 

1.3 הינך מאשר כי הנך הבעלים של המידע הנמסר על ידך לאתר, ואין מניעה בדין שהאתר יעשה בו שימוש לפי מדיניות פרטיות זו.  

1.4 ככל והנך מעביר לידינו מידע של צד ג', עליך לוודא מול צד ג', כי הוא מסכים להעברת המידע אלינו, ומאשר פרסומו. בשום אופן אין להעביר לידינו, או לחשוף אותנו, למידע פרטי או חסוי, אשר צד ג' אינו מאשר לנו להיחשף אליו ו/או לפרסמו.

1.5 תשומת ליבך, ככל ותעביר לנו מידע פרטי או אחר, אשר לא היית מוסמך להעביר אלינו, ואנו נתבע בגין פרסום מידע זה או שימוש בו, יהיה עליך לשפות אותנו על מלוא נזקינו והוצאותינו.  

2. הודעות שיווקיות 

2.1 הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דבר פרסומת, אנא שלח הודעה להנהלת האתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות  SMS  ו/או באמצעות WhatsApp, מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה להנהלת האתר בדוא"ל info@indocs.co.il או לטל' 077-804-2911 ולבקש הסרה, או להשתמש בקישור שיופיע בגוף ההודעה שנשלחה. 

3. איסוף מידע 

3.1 בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, מס' רשיון רלוונטי, תוקף רישיון רלוונטי, התמחות במידה ונדרשת, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון, אנשי קשר, חבריך, מיקומים גיאוגרפיים, העדפותיך, השקעות, מידע כלכלי שתספק לאתר וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה ועוד). 

3.2 הנהלת האתר מעמידה לרשות משתמשיה טופס מקוון ליצירת קשר, בו מתבקשים למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכיוצא בזאת. ללא מסירת הנתונים האמורים לא תתאפשר שליחת הטופס. לחלופין, הינך מוזמן ליצור קשר עימנו בכתובת המייל info@indocs.co.il  או באמצעות הטלפון שמספרו 077-804-2911 או בדואר רשום לכתובת: הנחושת 10, תל אביב, עבור חברת אינדוקס איי די בע״מ. 

3.3 האתר מקבל את הנתונים האמורים מטעם המשתמש ושומר אותם במסד נתונים, לצורך יצירת קשר עם המשתמשים ו/או קיום פעילות שירותינו ו/או קיום הדין. 

4. שימוש במידע 

האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות: 

4.1 אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש. 

4.2 שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר. 

4.3 שיפור האתר או השירות. 

4.4 טיפול במחלוקות או בבעיות טכניות 

4.5 פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו. 

4.6 שיתוף המידע עם שותפינו המסחריים. 

4.7 כל פעולה אחרת המותרת לאתר לפי כל דין. 

4.8 סיפוק שירותינו (כהגדרתם בתת-פרק "כללי" לתנאי השימוש).  

5. שמירת המידע 

5.1 הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או יצירת קשר ו/או לצורך סיפוק השירותים שהנהלת האתר מספקת. כמו כן, הנך מאש בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין. 

5.2 האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר אתה מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר. 

5.3 ככל ותספק שירותים לצרכני אתר זה, הנך מתיר בזאת להנהלת האתר להחזיק פרטיך במאגר, לרבות פרטים שסיפקת ו/או פרטים שנאספו עליך בהתאם לתת פרק "איסוף מידע" למדיניות הפרטיות. 

5.4 יתכן וחלק מהשיחות מוקלטות לשם בקרת איכות, לרבות שיחות הפניה של לקוחותיך, אשר הגיעו דרך משפכי השיווק שאנו מפעילים.  

6. מחיקה ועיון במידע 

6.1 כל משתמש רשאי לעיין במידע שנאסף עליו ו/או לבקש למחוק את המידע, הכל כאמור בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, והתקנות הנלוות לו.  

6.2 יודגש, כי מחיקת המידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל את השירות 

7. Cookies 

7.1 האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.  

7.2 דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת   Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.  

8. פרסומות של צדדים שלישיים 

8.1 האתר מתיר לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים   Cookies   במחשבך. ה-Cookies  מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב-Cookies   כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של האתר. 

8.2 האתר יאפשר לגורמי הפרסום הרלוונטיים לבצע פרסום ולהפנות תוכן לקהל הדומה למשתמשי האתר על בסיס פרופיל המשתמשים האתר ("טרגוט").  

9. סמכות שיפוט ודין חל 

9.1 תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנכרת בין הצדדים, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד. 

10. שינויים במדיניות הפרטיות 

10.1 בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים, הם יהיו בתוקף עם פרסומם.